Chessity logo Player

Frequently asked questions : Chessity

Wat maakt Chessity beter dan andere lesmethodes voor schaakonderwijs?

Als je op zoek bent naar een lesmethode om schaakles mee te geven, wil je natuurlijk de beste lesmethode. Chessity is gemaakt vanuit de overtuiging dat digitalisering het krachtigste middel is om kinderen te laten leren en leraren te ontzorgen. Onze methode is zo gebouwd dat schaakles geven voor iedere school mogelijk is. Er is geen schaakkennis of vakdocent nodig en niveauverschillen binnen een groep zijn geen probleem.

Chessity is geen gedigitaliseerde versie van een papieren methode, maar is volledig ontwikkeld vanuit ons digitale DNA. Niet alleen is Chessity adaptief en maakt het gebruik van gamend leren, ook hebben we geavanceerde kunstmatige intelligentie ontwikkeld die uniek is. Dit maakt Chessity tot een van de meest innovatie lesmethodes wereldwijd, zowel op het gebied van schaakonderwijs als in algemene zin.


Zelfstandig leren met Chessto

De methode is zo ingericht dat kinderen er helemaal zelfstandig mee kunnen leren schaken. Dat gaat spelenderwijs, in een aantrekkelijke kindvriendelijke online leeromgeving, vol uitdagende minigames. De leerlingen krijgen daarbij hulp van het robotje Chessto, een virtuele schaakleraar. Hij geeft gepersonaliseerde schaakuitleg, helpt wanneer een leerling iets moeilijk en motiveert de leerlingen om door te zetten.

Chessto helpt niet alleen bij het aanleren en oefenen van nieuwe leerstof, hij leert de kinderen ook hoe ze de beste schaakpartijen kunnen spelen. Tijdens het schaken coacht Chessto de leerlingen met tips en adviezen die gebaseerd zijn op hun persoonlijke schaakniveau en gebruikersdata. Deze technologie is door Chessity ontwikkeld en is geen enkele andere lesmethode beschikbaar.

Motivatie voor elke leerling

Kinderen leren het best als ze gemotiveerd zijn om te leren. Chessity laat leerlingen ontdekken hoe leuk leren kan zijn. De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en kunnen zowel linair als non-lineair leren. De methode maakt gebruikt van gamification en gamend leren. Dit maakt het oefenen leuker en stimuleert om meer opgaven te doen. Het leerproces is hierdoor intensiever.

Lesstof op maat

De methode past zich op diverse manieren aan het niveau en de manier van leren van de gebruiker aan. De opgaven worden automatisch gedifferentieerd op meerdere niveaus. Hetzelfde geldt voor de feedback en instructie die het programma geeft. Door gebruik van teaching bots en kunstmatige intelligentie krijgt iedere leerling persoonlijke feedback en uitleg die precies is afgestemd op het eigen niveau. De leraar hoeft niets na te kijken; dat doet het programma.

Leerlingvolgsysteem

Voor leraren is er een uitgebreid dashboard dat inzicht geeft in de vorderingen en leerontwikkeling van de leerlingen. Hiermee heeft de lesgever een krachtig instrument in handen om leerlingen te  coachen in hun leerproces.

Stickers en examen

Leerlingen hebben ook zelf inzicht in hun vorderingen en prestaties. Zo kunnen kinderen stickers verdienen als ze een onderdeel voldoende beheersen. Wanneer alle stickers van een level gehaald zijn, kan de leerling examen doen.

21e-eeuwse vaardigheden

Chessity sluit aan bij de huidige onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen en draagt bij het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden bij de leerlingen. Ook versterkt het leren schaken met Chessity de metacognitieve vaardigheden van de leerlingen. Dit heeft als langetermijneffect dat leerlingen minder afhankelijk worden van een docent en beter gaan leren.

Was this answer helpful?