Chessity logo Player

Frequently asked questions : Chessity

Wat is Chessity?

Chessity is een digitale lesmethode voor schaakonderwijs. De methode is geschikt voor kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Chessity is zo ingericht dat je er zelfstandig mee kunt leren schaken, ook zonder schaakdocent.

De leerlingen doorlopen het programma in hun eigen tempo en krijgen hulp van het robotje Chessto. Hij geeft schaakuitleg, helpt wanneer een leerling iets moeilijk vindt en deelt missies uit om te zorgen dat leerlingen hun doelen halen. De leerkracht begeleidt de leerlingen in hun leerproces vanuit een coachende rol en hoeft zelf niet te kunnen schaken.

Chessity is volledig adaptief en past zich op diverse manieren aan het niveau en de manier van leren van de gebruiker aan, dankzij speciaal ontwikkelde kunstmatige intelligentie. In Chessity gaat leren schaken spelenderwijs. Door gamification vindt de methode aansluiting bij de digitale leefwereld waarin kinderen opgroeien. Leren schaken in een speelse, kindvriendelijke online leeromgeving boost de motivatie en is supereffectief.

Zie ook:

Was this answer helpful?