Chessity logo Player

Frequently asked questions : Chessity

Is Chessity geschikt voor schaakles op school?

Absoluut! Chessity maakt het voor het elke school mogelijk om schaakles aan te bieden. De leerkracht hoeft zelf niet te kunnen schaken en het inhuren van een externe vakdocent is niet nodig. Dat maakt Chessity tot de ideale lesmethode voor schaakles op school.

Doordat het programma de leerlingen schaakinhoudelijk begeleidt, wordt van de leerkracht geen schaakkennis geëist. Chessity ziet de leerkracht als begeleider en coach in het leerproces.

Met het online dashboard ziet de leraar precies waar de leerlingen zijn in de oefeningen en hoe goed ze de stof beheersen, zonder over de schouder mee te hoeven kijken. De leerkracht monitort de resultaten en stimuleert en motiveert daar waar nodig. Zelfs een ouder/verzorger kan de kinderen begeleiden.

Was this answer helpful?