Chessity logo Family

Frequently asked questions : Leren, trainen en gamen

Waarom kan ik niet verder met de lessen?

Oorzaak 1

De standaardinstelling in Chessity is dat alle lessen zijn vergrendeld. Je moet een nieuwe les eerst vrijspelen door de les ervoor succesvol af te ronden. Als je een les nog niet hebt vrijgespeeld, kun je nog niet verder.

Individuele gebruikers kunnen bij hun accountinstellingen alle lessen ontgrendelen. Gebruikers met een leerlingaccount kunnen dit niet zelf doen. De lesgever kan dit wel via Beheer leerlingenaccounts.

Oorzaak 2

Je hebt nog niet genoeg sterren gehaald om een mixles te mogen maken. Elke vijfde les in de lessenserie is een les met gemengde opgaven waarin de lesstof van de vier lessen ervoor wordt herhaald. Je moet in die vier lessen een minimumaantal sterren halen om de mixles te mogen maken. Heb je niet genoeg sterren, dan beheers je de stof nog onvoldoende en moet je eerst meer sterren halen.

Oorzaak 3

De drie dagen onbeperkt spelen van je gratis account zijn op. Een gratis account biedt drie dagen onbeperkt toegang tot alle functies, en dus ook alle lessen, van Chessity. Na drie dagen heb je een premiumaccount nodig om alles te kunnen gebruiken. Met een gratis account kun je dan alleen nog maar de eerste vijf lessen van elk lesniveau maken. Je resultaten blijven gewoon behouden. Zodra je upgradet naar een premiumaccount kun je weer verder waar je was gebleven.

Was this answer helpful?