Chessity logo Player

Frequently asked questions : Chessity

Wat wordt bedoeld met ‘adaptief leren’ in Chessity?

Iedereen die leert schaken - of het nu om kinderen gaat of om volwassenen - heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Wat voor de één een makkelijke schaakles of schaakpuzzel is, kan voor de ander een enorm struikelblok vormen.

Voor een efficiënte schaaktraining is het belangrijk dat het moeilijkheidsniveau van de oefeningen zo goed mogelijk aansluit bij het niveau van de schaker. Het moet uitdagend genoeg zijn, maar ook weer niet té moeilijk want dat is demotiverend. 'Niveau' is dus een individueel gegeven, dat ook nog eens verandert naarmate een speler beter wordt.

Zogeheten 'technology enhanced learning', zoals Chessity die biedt, maakt het mogelijk om in te spelen op de verschillende leer- en trainingsbehoeftes van gebruikers. Het schaakniveau wordt per gebruiker precies zó aangepast dat iedereen een optimaal leerrendement haalt.

Zo'n adaptieve en dus persoonlijke lesmethode is niet alleen fijn voor wie leert schaken, maar ook voor schaaktrainers. Niveauverschillen binnen een groep zijn geen probleem, doordat Chessity hier flexibel mee omgaat.

image

Meet Chessity’s teaching bots: your one-on-one chess tutor by JacquelineW


Have you done any chess lessons at Chessity lately? Then you will have noticed that things have changed a bit. That’s because Chessity’s teaching bots have en...

read more »

image

Why It Is Good To Make Mistakes by JacquelineW


Doing is learning and making mistakes is part of the process. More than that: mistakes are a good thing! This is a key concept of Chessity: 'productive failure', making m...

read more »

Was this answer helpful?