Chessity logo Family

Frequently asked questions : Lesgeven met Chessity

Kan ik klassikaal lesgeven met Chessity?

De rol van de leraar is bij Chessity vooral een coachende rol. Leerlingen doorlopen de lessen zelfstandig en in hun eigen tempo. De methode past zich op allerlei manieren aan het niveau en de manier van leren van de leerling aan. Dit gebeurt ‘onder de motorkap’, zodat de leerling zich op het oefenen kan concentreren, maar gaandeweg toch beter en sneller leert.

Als docent kun je de vorderingen van je leerlingen volgen in een leerlingvolgsysteem. Dit geeft je ook inzicht in de manier waarop de prestaties van individuele leerlingen kunnen worden verbeterd.

Bij een klassikaal instructiemodel (de traditionele manier van lesgeven) legt de docent bijvoorbeeld de paardensprong of de dubbele aanval uit aan de hele groep. Daarna gaan alle leerlingen opgaven maken en oefenen. De leraar kijkt de opgaven na en geeft de leerlingen individueel of klassikaal feedback en zo nodig extra uitleg.

In een Chessity-les komen de leerlingen op hun eigen tijd de lessen over paardensprong en dubbele aanval tegen. Ze maken de opgaven. Bij fouten krijgen ze gelijk feedback van het programma. De docent kan in het leerlingvolgsysteem zien welke kinderen moeite hebben met de paardensprong of de dubbele aanval. Terwijl de andere kinderen verder gaan met hun lessen, kan hij deze kinderen even bij elkaar zetten en extra uitleg geven of adviseren eerst een derde ster te halen op de desbetreffende les of - in  het geval van de paardensprong - de game Jumping Jack te spelen om extra te oefenen.

Als coachende docent begeleidt je leerlingen op hun eigen leerroute. Leren schaken is hiermee echt maatwerk geworden.

Was this answer helpful?