Chessity logo Player

Frequently asked questions : Technische hulp

Welke besturingssystemen ondersteunt Chessity?

Chessity is platformonafhankelijk. Dat betekent dat het via elk gangbaar browser werkt op desktop, laptop of tablet.

Was this answer helpful?