Torn-2

Squares & double attacks (1)

Du kommer att upptäcka att vi kan skapa lektioner. Förklaringen till detta saknas fortfarande. Men du är så bra, du kan försöka ändå.
Lycka till
1 2