Bonde

Schackmatt (4)

En lektion till om schackmatt. Det blir lite svårare den här gången.

Nu har svart flera pjäser vilket gör det svårare. 

Titta på exemplet:
Svart har en kung och en springare.
Den vita damen måste ta springaren för att ge schackmatt!

Du kommer se att det inte bara är damen som kan schackmatta. Torn, löpare, springare och bönder - alla kan de schackmatta.


Vad ska du göra?

Schackmatta kungen. Se till så att svart inte kan ta din pjäs.