Bonde

Schackmatt (2)

Schackmatt är superviktigt. Det är så du vinner ett schackparti! Därför ska vi träna schackmatt igen.

Kommer du ihåg vad som behövs för schackmatt?

  • Kungen är schackad. En pjäs hotar att ta kungen.
  • Kungen kan inte ta pjäsen som schackar.
  • Kungen kan inte fly.
  • Ingen annan pjäs kan ställas mellan kungen och pjäsen som schackar. 


Titta på exemplet:

  • Den vita damen schackar kungen.
  • Den vita kungen garderar den vita damen eller hindrar den svarta kungen från att fly.

Vad ska du göra?

Schackmatta kungen med den vita damen. Det kan du göra på ett drag.