Bonde

Undvika schack: fly

Om din kung är schackad, så måste du göra något åt det.
Det finns tre sätt att komma ifrån en schack: slå, fly eller ställa emellan.
I den här lektionen, får du lära dig hur man flyr ifrån en schack.

Titta på exemplet:
Den vita kungen är hotad men kan flytta fram en ruta.
I det andra exemplet är kungen också hotad och kan gå fram till två rutor, men en av rutorna är garderad av springaren.
Kungen måste gå till den andra rutan. 

Vad ska du göra?

Din kung är schackad. Flytta till en ogarderad ruta.


1 2