Bonde

Schackmatt (1)

Om kungen inte kan undvika schacken, blir det schackmatt (eller matt). Schackmatt gör att man vinner partiet!

När är det schackmatt?

  • Kungen är schackad. En pjäs hotar att ta kungen.
  • Kungen kan inte ta pjäsen som schackar.
  • Kungen kan inte fly.
  • Ingen annan pjäs kan ställas emellan kungen och pjäsen som schackar. 

Hur gör man schackmatt? Titta på exemplet:

  • Den vita damen schackar kungen.
  • Den vita kungen garderar den vita damen eller så bevakar han den svarta kungens flyktrutor.

Vad ska du göra?

Matta kungen med den vita damen. Du kan gör det på ett drag.