Bonde

Startpositionen

Innan du spelar ett schackparti måste du ställa upp pjäserna på brädet.
Startpositionen är alltid den samma.

Hur ställer du upp brädet och pjäserna?
Ställ brädet så att rutan till höger mot dig är vit.
Tornen står i hörnen.
Ställ springarna bredvid tornen.
Bredvid springarna står löparna.
Nu är det bara två rutor kvar, en vit och en svart.
Där ska kungen och drottningen stå.
Den vita damen ska alltid stå på den vita rutan (vit dam på vit ruta) och den svarta damen ska alltid stå på den svarta rutan.
Kungen står på den andra rutan.
Till slut ställer du upp bönderna på raden framför de andra pjäserna.
Se till så stt damerna och kungarna står mitt emot varandra.

Vad ska du göra?

I det här spelet är det alltid en pjäs utanför brädet.
Du ska ställa den på rätt ruta.