Bonde

Ta flaggan

Vad ska du göra?

I det här spelet ska du ta flaggan.
Men du kan inte bara gå till flaggan. Alla rutor är inte säkra. Du kan inte gå till en ruta där svart kan slå ut dig.

Titta på exemplet.
Rutorna med röda minustecken är inte säkra. Gå inte dit!

Tips: Om du vill kan du slå svarta pjäser. Genom att slå en svart pjäs, så blir ogarderade rutor säkra.
Ibland kan du bara komma till flaggan genom att slå den svarta pjäsen som hindrar din väg.
I exemplet, ska den vita springaren slå löparen annars kommer den aldrig till flaggan.

Innan du tar flaggan måste du ta alla mynt.