Bonde

Ta flaggan

Vad ska du göra?

I det här spelet ska du ta flaggan.
Men du kan inte bara gå till flaggan. Alla rutor är inte säkra. Du får inte ställa dig på en ruta där du kan bli slagen av en svart pjäs.

Titta på exemplen.
Alla rutor med röda minustecken är inte säkra. Flytta inte till dem!

Innan du tar flaggan måste du ta mynten!


1 2 3