Bonde

Springaren

Springaren är en väldigt speciell schackpjäs.
Den ser ut som en häst och den kan hoppa som en riktig häst!
Springaren kan hoppa över rutor och andra pjäser. Det är ofta användbart.

Men springaren kan inte hoppa vart den vill. Den kan inte hoppa så långt.
Springaren flyttar sig alltid två rutor framåt eller bakåt, och sedan en ruta åt sidan.
Den kan hoppa åt alla håll: framåt, bakåt, till vänster och till höger.

Man kan också säga att springaren går som bokstaven "L".

 

Titta på brädet. Springaren kan hoppa till åtta rutor.
En springare som står vid brädets kant eller i ett hörn har färre möjligheter.

Vad ska du göra?


Först, plocka alla mynt med springaren.
Sen, gå till flaggan och ta den. Det är inte så lätt med en springare.

Lycka till!