Bonde

Slå pjäser

I schack, kan man ta den andra spelarens pjäser. Du tar då bort dem från brädet.

Du slår ut en pjäs genom att byta ut den mot din.
Den pjäs som du slår tar du bort från brädet.

Vad ska du göra?

Slå alla svarts pjäser.
Men var försiktig. Ibland kan de svarta pjäserna hjälpa varandra.
En pjäs kan försvara en annan pjäs.
Du kan inte slå en svart pjäs om den är skyddad av en av sina vänner.
Om du inte aktar dig så blir din pjäs slagen!

En pjäs som är skyddad kallas för en garderad pjäs, annars kallas den för ogarderad.

Titta på exempel 3. Det svarta tornet skyddar den svarta springaren. Springaren är försvarad.
Därför måste du ta tornet innan du tar springaren.


1 2 3