Chessity logo Player

Gericht oefenen: taken en huiswerk opgeven

Apr 27, 2017, updated Nov 14, 2017
Chessity staff post

'Als ik uitleg heb gegeven over de dubbele aanval, wil ik de kinderen graag een lesje over de dubbele aanval laten oefenen.' Terecht: uit onderzoek blijkt dat leerlingen binnen 24 uur vaak 80 procent van de nieuwe informatie weer vergeten zijn1. Daarom hebben we de nieuwe module ‘Taken’ ontwikkeld: leerlingen kunnen nu meteen na de uitleg gericht gaan oefenen met schaaklessen die de lesgever voor hen selecteert. Ook kun je lessen opgeven als huiswerk of als weektaak.

Met de Taken-tool kun je:

  • Meer structuur geven aan je schaaklessen
  • Oefenstof laten aansluiten op de instructie of op gespeelde partijen
  • Vaardigheden extra inoefenen, waardoor het geleerde gemakkelijker in het langetermijngeheugen terechtkomt
  • Gericht trainen op patroonherkenning en automatiseren
  • Zwakkere leerlingen extra laten oefenen met onderdelen die ze lastig vinden
  • Extra uitdaging bieden door een les op te geven die de leerling nog niet heeft vrijgespeeld
  • Lessen thematisch groeperen en laten oefenen
  • Huiswerk of een weektaak opgeven


Leren schaken in eigen tempo

Met Chessity leren kinderen schaken in hun eigen tempo en op de manier die het beste bij hen past. Personalized learning is de kracht van de lesmethode. Maar hoe sluit je als schaaktrainer of -leraar met lesgeven aan op deze individuele leerprocessen in de groep?

Het antwoord begint met het dashboard voor de leraar. Dit geeft je goed inzicht in de sterke en zwakke punten van je leerlingen en stelt je in staat leerlingen in groepen te plaatsen. Veel schaakdocenten hebben al ontdekt hoe handig het is om 'focusgroepjes' te vormen van kinderen met hetzelfde niveau of met dezelfde problemen. Tijdens de schaakles krijgen de groepjes om de beurt uitleg, terwijl de andere kinderen zelfstandig oefenen in Chessity. 

De leerling ziet meteen welke taakjes hij of zij moet gaan maken en kan met één klik beginnen.


Als de leerlingen na de uitleg weer gewoon verder gaan met oefenen waar ze zijn gebleven, krijgen ze meestal andere thema's en missen daardoor de gelegenheid om het geleerde te oefenen en verwerken. Dat probleem lost de Taken-tool op. De lesgever selecteert de lessen die de leerling (of groep) moet gaan oefenen; de leerling ziet meteen welke taakjes hij of zij moet gaan maken en kan met één klik beginnen. Terwijl de leraar weer met een ander groepje aan de slag gaat, kan het eerste groepje gericht oefenen. Samen met het dashboard heb je hiermee als schaaktrainer dus een krachtig instrument voor de schaakles. 

Hoe wijs je taken toe aan leerlingen?

De Taken-tool heeft een werkflow in drie stappen. Bij het openen van de tool zie je altijd welke taken je hebt opgegeven aan je leerlingen. Als je de tool voor het eerst gebruikt, zijn er natuurlijk nog geen opgegeven taken. Dan ga je begin je dus met stap 2: Selecteer taken.

Het eerste wat je ziet zijn alle lessenniveaus die er zijn in Chessity. Door op een niveau te klikken, open je een overzicht met alle lessen en games van dat level. Vervolgens kun je de les(sen) selecteren die je de leerling(en) wilt laten oefenen. Geef aan hoe vaak de les moeten worden gedaan (tussen 1 en 5 keer). Sterren halen is bij de taken geen doel, het gaat erom dat de leerlingen lekker gaan oefenen.

Stel, je hebt met behulp van het dashboard vastgesteld dat er een aantal leerlingen is dat moeite heeft met schaak en schaak opheffen. Misschien heb je ze met behulp van het dashboard bij elkaar in een aparte groep geplaatst. Deze kinderen geef je uitleg over schaak en je kiest lessen voor hen uit die aansluiten bij het onderwerp:

In dit voorbeeld zijn er alleen lessen uit het Pion-level gekozen, maar het is ook mogelijk om lessen uit meerdere levels te selecteren.

Na het selecteren van de lessen klik je op Kies leerlingen (stap 3).

Nu wordt een lijst met al jouw leerlingen getoond. Selecteer de leerlingen die de gekozen lessen moeten maken. In het uitklapmenu onder Groepen vind je alle groepen die je hebt aangemaakt in het dashboard. Je kunt individuele leerlingen aanvinken, of meerdere leerlingen tegelijk. 

In dit voorbeeld moeten Anne en Walter oefenen met schaak geven en schaak opheffen:

Hierna volgt automatisch het scherm van stap 1, Bekijk taken:

Je ziet nu welke leerlingen een opdracht hebben gekregen. Als de leerlingen ermee aan de slag gaan, kun je hier precies zien hoe ver ze er al mee zijn gevorderd, hoeveel fouten ze hebben gemaakt en of ze hints nodig hadden. Door te klikken op het icoontje van Resultaat krijg je per leerling een nog gedetailleerder overzichtje (daarover verderop meer). 

Hoe ziet de leerling dat er taakjes voor hem of haar klaarstaan?

Zodra Anne of Walter inloggen bij Chessity, zien ze dat er iets is veranderd:

Er is een nieuw plaatje bijgekomen: het rugzakje met opdrachtjes. Als Anne op dit plaatje klikt, ziet ze dit:

Anne begint met de les 'Schaak in 1 zet'. Ze heeft twee keer hulp nodig van het programma om de goede oplossing te vinden en haalt twee sterren op deze les. Als ze hierna weer in de Rivier gaat oefenen, staan daar de sterren ook. Na het afronden van de les, ziet Anne dat ze al één taak heeft weggespeeld. Voor leerlingen werkt het heel motiverend om te zien hoe ver ze al zijn en wat hun inspanning heeft opgeleverd.

Ook als coach kun je (in de module Taken) zien dat Anne goed heeft geoefend:

Je ziet dat Anne twee keer een hint nodig heeft gehad. Als je op het icoontje Resultaat klikt, kun je precies nagaan welke oefeningen Anne heeft opgelost en waar ze hulp nodig had:

Als Anne alle opgegeven taken heeft gedaan, zie je in de Taken-tool dat haar voortgang 100% is. Als je wilt, kun je Anne nu uit het overzichtje verwijderen door op het prullenbak-icoontje achter haar naam te klikken. Je kunt ook wachten tot alle leerlingen klaar zijn met hun taken en ze dan in één keer verwijderen.

En Anne? Als zij na haar laatste taakje teruggaat naar de homepagina, zal ze ontdekken dat het icoontje met rugzakje weer weg is. Er staan geen taken meer voor haar klaar. Ze kan nu gewoon verder met de lesjes gaan waar ze was gebleven, lekker gaan gamen of een schaakbord pakken om een partijtje te spelen.


 1. Ebbens, S. en Ettekoven, S (2009), Effectief leren. Basisboek. Houten: Noordhoff Uitgevers Groningen

Related content

by JacquelineW on Jun 30, 2017   4534   2
Fouten maken moet!
Doen is leren en fouten maken hoort daarbij. Sterker nog: fouten maken moet! Dat is een van de uitgangspunten van Chessity. Want productive failure, leren van je eig...
by JacquelineW on Apr 18, 2017   3105   0
Nieuwe digibord-tool maakt demonstatiebord overbodig
Het ouderwetse demonstratiebord kan voortaan in de kast blijven. Vandaag heb je als coach in Chessity namelijk een nieuw hulpmiddel bij het lesgeven gekregen: een digitaa...
by JacquelineW on Nov 25, 2016   5942   2
Meet Chessity’s teaching bots: your one-on-one chess tutor
One-to-one tutoring has long been thought the most effective approach to chess teaching, or any teaching for that matter. In a traditional classroom or group setting, how...

Join Chessity now! Don't worry, it's free & easy.

Login Create account

0 Comments

Gameviewer widget for your website

Just copy and paste the code below on your website wherever you want the gameviewer to display.
The gameviewer widget for websites 600px by 330px in dimensions.
<script type="text/javascript">
	var chessity_gameblog_id = 1440;
</script>
<script type="text/javascript" src="https://www.chessity.com/gameview.js"></script>