Bonde

Schackmatt (3)

Om du vill vinna ett schackparti måste du vara bra på schackmatt.

I dessa uppgifter är den svarta kungen nära en kant. Det gör det enklare att ge schackmatt.

Titta på detta exempel:

  • Den vita damen schackar kungen.
  • Den vita kungen hjälper den vita damen.


Vad ska du göra?

Schackmatta kungen med den vita damen. Du kan göra det på ett drag.