Chessity logo Family

Frequently asked questions : Workshop

Is er een lesbrief voor de Chessity-workshop?

Ja. Speciaal voor de workshop schaken met Chessity hebben we een lesbrief voor leerkrachten samengesteld. In deze kant-en-klare lesvoorbereiding wordt de lesopbouw van de workshop stap voor stap beschreven. Ook worden er suggesties gegeven voor interactie en groepsdiscussie, waarin de leerlingen samen met de leerkracht gaan nadenken over wat je van schaken kunt leren.

Scholen die zich hebben aangemeld voor de gratis workshop schaken met Chessity, ontvangen deze lesbrief samen met hun inloggegevens.

Was this answer helpful?