Chessity logo Family

Frequently asked questions : Lesgeven met Chessity

Kan ik leerlingen toewijzen aan een andere leerkracht of trainer?

Ja, dat kan. Heb je voor de andere leerkracht of trainer al een (sub)coachaccount aangemaakt in de tool Coachmanager? Dan heeft hij of zij automatische dezelfde leerlingen in het leerlingenbeheer en dashboard als in het hoofdaccount staat.

Wil je een leerling toewijzen aan een coach van buiten je eigen organisatie, dan kan dit ook. Hiervoor is het noodzakelijk jullie eerst vrienden worden in Chessity.

Klik vervolgens op het tabblad Coach (menubalk) en open de tool Leerlingenbeheer.

Vink de naam aan van de leerling die je aan een andere coach wilt toewijzen. Kies in het keuzemenu 'Kies een actie om uit te voeren' de optie Wijs gebruikers toe aan andere coach. Vul de gebruikersnaam van de nieuw coach in en klik op Oké. 

Bevestig dat je deze actie wilt uitvoeren:

De leerling wordt nu getoond in zowel het leerlingvolgsysteem (dashboard, coach anderen) als in het leerlingenbeheer van de nieuwe coach. De nieuwe coach heeft nu dus ook de rechten om voor deze leerling het wachtwoord te wijzigen of andere instellingen te kiezen.

Zie ook: Hoe maak ik accounts aan voor andere leraren of trainers

Was this answer helpful?